top of page

Project - Sint-Martens-Latem

Het project

Deze koivijver van 80 m³ heeft de plaats ingenomen van de oude vijver. Deze oude vijver bestaat nu voor de helft uit een Acipenser blokkenfilter moeras. Deze andere helft is voorzien van een beluchtte bomendrainage. Dit loopt via een kort kanaal naar een diep gedeelte van 5 m op 4 m op 2,3 m diepte.
Tevens zorgen nog 2 automatisch spoelende filters ervoor dat het vuil snel wordt verwijderd en de koi en steuren een enorme groei kennen...

bottom of page